Generalforsamling : Sæt kryds i kalenderen den 16/5-2022 kl. 19:30